Apstiprināts ALTUM grants

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros ALTUM piešķīris grantu sociālajam uzņēmumam FAVEO! 

Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem sociālā atstumtības riska grupu pārstāvjiem.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts nodarbinātības katalogs, kurā tiks apkopotas gan sabiedrībā atstumto mērķa grupu (cilvēku ar invaliditāti) prasmes, gan darba piedāvājumi šiem cilvēkiem.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunas darba vietas sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem – īstenojot projektu tiks noslēgti divi jauni darba līgumi.

Biznesa projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 tiks finansēts ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, izmantojot ALTUM piešķirto grantu un sociālā uzņēmuma FAVEO līdzdalību apmaksājot projekta attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2023.gada februārī un tiks īstenota līdz 2023.gada septembrim.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa sastāda vairāk nekā EUR 50 000.00. ALTUM granta summa sastāda EUR 49 951.14.