Pirmie Labdarības dārza svētki "Ielūdz Kristers"

Lai aktualizētu jautājumus par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, 2022. gada 25. augustā notika pirmie Labdarības dārza svētki "Ielūdz Kristers".

Svēktos bija iespēja sastapt daudz atbalstošu mākslinieku, notika vairākas radošās darbnīcas. 

Uz radošuma skatuves uzstājās MeloM, Daumants Kalniņš, Kristīne Zadovska, Varis Piņķis, u.c.